Generelle betingelser


Brønderslev Antennelaug udbyder tillægspakkerne mellempakke og fuldpakke. Du har mulighed for at indgå aftale med Brønderslev Antennelaug om tilkøb af disse. Alle gebyrer for pakkeskift og løbende betalinger ved eventuelt valg af tillægspakker påhviler dig jfr. de til enhver tid gældende regler for Brønderslev Antennelaug.

Den forrige lejer af din lejlighed kan have valgt en af tillægspakkerne. Du kan vælge at fortsætte med den valgte pakke, eller ændre til en af de andre muligheder. Vælger du noget andet end grundpakken eller den pakke, som forrige lejer har valgt, vil du blive opkrævet antenneforeningens gældende gebyr for pakkeskift.

Såfremt den forrige lejer har valgt en større pakke end den, du ønsker, vil du frem til næste kvartalsskifte kunne se TV-kanalerne i den valgt tillægspakke, da den forrige lejer har betalt forud.

Du skal selv huske at opsige din tillægspakke i forbindelse med, at du opsiger din lejlighed. Du kan opsige tillægspakkerne på antennelaugets hjemmeside www.banet.dk. Ved fraflytning betales det til enhver tid gældende gebyr for afmelding af tillægspakker af dig. Det skal bemærkes, at forudbetaling for tillægspakker ikke refunderes af Brønderslev Antennelaug ved opsigelse og fraflytning.

Regningsspørgsmål, pakkeskift, flytning mm.

Kontakt Bogholderiet på 29 29 84 88
Hverdage mellem 9.00 og 15.00
Eller på bogholderi@banet.dk


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00
Eller på dette link.

Support Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00